Obecné zákony

1. Dodržujeme zákony a zákonitosti tohoto světa

- myšlena pravidla serveru Dark Paradise

2. Všichni jsme si rovni a vzájemně si pomáháme

- jsme kolektiv přátel, vše záleží na domluvě, vyjímky z pravidel neexistují pro nikoho.

3. Pokud je na někom z nás spácháno příkoří, jako by bylo spácháno všem a tak bude i trestáno

- jeden za všechny a všichni za jednoho! Nezapomínáme.

4. Nepodporujeme přímo ani nepřímo vrahy, násilníky a zloděje

- jsme kolektiv lidí stejně smýšlejících v tomto ohledu

5. Každý člen podporuje svou guildu dle svých možností a schopností

- at' už formou guildovného nebo jinou, hlavně však sám sebou!

 

Zákony rytířského boje

1. Nezabíjíme zvíře protivníka, pokud nebylo na nás poštváno nebo jinak zneužito

2. V rámci možností oživíme poraženého protivníka

3. Nezabíjíme protivníka, jenž ještě není vybaven k boji

4. Vrazi a zloději nejsou chráněni zákony rytířského boje*